Trajnostni projekt čebelarjenja v Gani

trajnostni projekt čebelarjenja

Podjetje Medex, prvi ambasador slovenskega čebelarstva, je predstavilo trajnostni projekt čebelarjenja, imenovan »Razvoj čebelarjenja v Gani«. K projektu so bili povabljeni ob podpisu sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Gano in Slovenijo v okviru konference Dnevi Afrike v maju 2019. Glavni nosilec projekta je EXIM Bank, največja razvojna in izvozna banka v Gani. S tem dvoletnim projektom, ki ga namerava banka v prihodnosti razširiti v celotno Zahodno Afriko, želijo pridobiti nova delovna mesta, zmanjšati revščino in okrepiti razvoj podeželja. Medex s tem projektom izpolnjuje svoje trajnostno poslanstvo, ki pomeni tudi boljši in prijaznejši svet za vse.

Gana je surovinsko izjemno bogata dežela

Gana je surovinsko izjemno bogata dežela, kjer se nahajajo velike zaloge zlata, premoga in diamantov. Je največja svetovna izvoznica kakava, saj ga letno izvozi skoraj milijon ton. Na žalost pa surovine izvozijo po nizkih cenah in uvozijo več kot 99 % izdelkov. Zaradi izjemnih klimatskih razmer ima dežela tudi bogato vegetacijo, ki podpira razvoj čebelarstva in proizvodnje medu. Kljub temu pa ga vsak mesec uvozijo več kot 600 ton. Prav zato je želja EXIM Bank spodbuditi razvoj in proizvodnjo izdelkov, kjer bodo surovinam dodali vrednost in razvili industrijo.

Slovensko znanje

Ker je Slovenija v svetu znana kot »duša in srce čebelarstva«, so za izvedbo projekta »Razvoj čebelarjenja v Gani« angažirali slovensko znanje. Veterinarsko fakulteto, ki bo proučevala zdravstveno stanje čebel, slovenske čebelarje, ki bodo razvijali novo tehnologijo in pravi način dela za napadalno afriško čebelo Apis mellifera adansonii. Ter podjetje Medex, ki bo skrbelo, da bodo vse aktivnosti tekle usklajeno, in jim bo predalo tudi tehnično znanje na področju vzpostavitve polnilnic medu.

Cilji projekta

Cilji projekta so, da Gana postane samooskrbna na področju medu. Hkrati pa bo razvoj čebelarstva doprinesel k večjemu pridelku sadja in zelenjave, razvoju delovnih mest, zmanjševanju revščine in razvoju podeželja. Medex je s predstavitvijo projekta zaokrožil tudi svoje aktivnosti in investicijo v višini več kot 8 milijonov evrov. S to investicijo so popolnoma posodobili laboratorije, zgradili novo skladišče in preuredili park Medex, ki ga krasi zelena stena. Naslednje leto pa bo v njem dobil mesto tudi čebelnjak. Vsa investicija je trajnostno naravnana, saj ima dve lastni črpalni vrtini in se za hlajenje in ogrevanje uporablja podtalnico. V parku Medex so zasadili medovita drevesa, postavili električne polnilnice za avtomobile in kljub mestnemu okolju ustvarili prijazno okolje za boljše počutje zaposlenih.

Medex

Kofi Bossman, direktor projekta, je povedal: »To partnerstvo je zaveza Slovenije k uresničevanju ciljev Združenih narodov glede trajnostnega razvoja sveta. Izjemno smo zadovoljni s sodelovanjem v do sedaj opravljeni izvedljivostni študiji in se veselimo znanja, ki ga bodo naši čebelarji pridobili ob enomesečnem obisku Slovenije in nadaljevanju pilotnega dela projekta.«

Foto: PR