Vsa nakupovalna središča SES v Sloveniji opremljena z velikimi fotovoltaičnimi elektrarnami

ses

Širitev fotovoltaičnih površin v nakupovalnih središčih SES hitro napreduje. SES letos vlaga v izgradnjo fotovoltaičnih elektrarn v petih slovenskih nakupovalnih središčih: ALEJA, CITYPARK in CENTER VIČ v Ljubljani, CITYCENTER Celje ter EUROPARK Maribor. Elektrarne s skupno močjo 4.261 kilovatov so postopno zaganjali od julija do septembra. Pokrivajo približno petino lastnih potreb po električni energiji in prihranijo 2.173 ton emisij CO2. Podnebni cilj družbe SES, da bo do leta 2040 s fotovoltaičnimi elektrarnami opremila vsaj 50 odstotkov razpoložljivih strešnih površin nakupovalnih središč, je v Sloveniji že dosežen oziroma presežen. Danes v Avstriji družba SES upravlja štiri fotovoltaične elektrarne. Do konca leta bodo dodane še tri lokacije.

Christoph Andexlinger, CEO SES Spar European Shopping Centers:

»Z zagonom petih velikih fotovoltaičnih  elektrarn s skupno močjo 4.261 kilovatov na strehah naših nakupovalnih središč v Sloveniji smo naredili velik korak bližje zastavljenemu podnebnemu cilju. Do konca leta 2023 bo SES upravljal skupno 45.000 kvadratnih metrov fotovoltaičnih površin v nakupovalnih središčih v Avstriji, Italiji in Sloveniji.«

SES Spar European Shopping Centers se za vse svoje nepremičnine opira na trajnostno gradnjo ter okolju prijazno in z viri varčno delovanje. Poudarek je predvsem na širitvi fotovoltaike, tudi v Sloveniji: vseh pet nakupovalnih središč je bilo letos opremljenih s fotovoltaično elektrarno na strehi.

Na strehah slovenskih nakupovalnih središč so na površini 21.000 kvadratnih metrov namestili skoraj 10.000 panelov. S sončno energijo iz fotovoltaičnih elektrarn prihranijo več kot 2.173 ton emisij CO2 na leto, to je toliko, kot da bi zasadili 90.600 dreves. Pri načrtovanju in izbiri tehnološke opreme je bila pozornost namenjena posebej visoki energetski učinkovitosti.

Fotovoltaična elektrarna na ALEJI SKY

Z vrednostjo investicije v višini 748 tisoč evrov bo moč fotovoltaične elektrarne na najboljšem novem nakupovalnem središču ALEJI znašala 584 kilovata. To bo zmanjšalo emisije CO2 za 279 ton letno, kar je enako, kot če bi zasadili 11.629 dreves. Proizvodnja fotovoltaične elektrarne na ALEJI bo zadostila letnim potrebam po električni energiji za 129 gospodinjstev. Sicer pa ALEJA že ima ozelenjeno oazo na ALEJI SKY, s čimer so ob izgradnji poskrbeli za manjšo mestno toplotno obremenitev in dobro počutje svojih obiskovalcev.

Zelena streha za CITYPARK Ljubljana

Največje nakupovalno središče v Sloveniji, CITYPARK v Ljubljani, je letos poleg izgradnje 714-kilovatne fotovoltaične elektrarne ozelenilo tudi strešne površine z zamenjavo prodnih površin z vegetacijsko plastjo mahu in lišajev. Fotovoltaična elektrarna bo zmanjšala emisije COza 341 ton letno, kar je enako, kot če bi zasadili 14.219 dreves. Na ta način CITYPARK zagotavlja dobro mikroklimo v urbanih območjih in pomembno prispeva k lokalnemu okolju.

CENTER VIČ z lastno fotovoltaično elektrarno

Z novo fotovoltaično elektrarno, katere moč znaša 1.014 kilovatov, bodo v Centru Vič zmanjšali emisije COza 484 ton, kar je enako, kot če bi zasadili več kot 20.181 dreves. Fotovoltaična elektrarna bo pokrila približno petino lastnih potreb po električni energiji. Pri načrtovanju in izbiri naprav za montažo je bila pozornost namenjena posebej visoki energetski učinkovitosti.

Fotovoltaična elektrarna na strehi CITYCENTRA Celje

Proizvedena električna energija s pomočjo fotovoltaične moči 1.107 kilovatov, pomeni dvig samooskrbe, ki bo na zavidljivih 15 odstotkov. Proizvedla bo 1.205 MWh električne energije na leto. Emisije CObodo s tem zmanjšali za 590 ton letno, kar je enako, kot če bi zasadili 24.603 dreves.

Tudi EUROPARK Maribor s fotovoltaično elektrarno    

Na streho mariborskega nakupovalnega središča so namestili fotovoltaično elektrarno z 842-kilovatno močjo, s tem pa ohranili kar 19.968 dreves in zmanjšali količino emisij CO2 za kar 479 ton. To je prvi korak pri dvigovanju ravni samooskrbe, s čimer želijo v največji meri zmanjšati vpliv na okolje in poskrbeti za zeleno poslovanje.

Dosledna podnebna strategija in ukrepi varčevanja z energijo

V svojih 31 nakupovalnih destinacijah se SES zanaša na široko paleto okoljskih in energetsko učinkovitih ukrepov, kot so popoln prehod na LED razsvetljavo, nadzor prezračevanja glede na potrebe, 100 odstotno opustitev fosilnih goriv, rekuperacija odpadne toplote in širitev elektromobilnosti. Do konca leta 2023 bo s fotovoltaičnimi elektrarnami opremljenih že 40 odstotkov nakupovalnih središč, ki jih upravlja SES.

 

Foto: PR