Kaj je KVT in kako nam lahko pomaga?

kvt

Psihoterapija je dandanes široko uporabljen pojem in obstaja več različnih smeri psihoterapije: psihoanaliza, gestalt, sistemska, realitetna, transakcijska analiza, kognitivno-vedenjska in mnoge druge. Prisotna je težnja, da se strokovnjaki iz raznih poklicev, kot so socialni delavci, vzgojitelji, pedagogi, učitelji, defektologi in drugi, usposabljajo za nekatere smeri psihoterapije. Tukaj ne bomo govorili o psihoterapiji na splošno, vendar se bomo osredotočili na vse bolj popularni KVT pristop oziroma kognitivno-vedenjsko psihoterapijo.

Včasih nam življenje zada naloge, ki jih je težko opraviti, nekatere dvome, ki jih je težko razrešiti ali pa se najdemo v okolju, ki nam sploh ne odgovarja. Če takšna faza dolgo traja, lahko povzroči čustvena stanja stresa, strahu, žalosti ali tesnobe. Krize in težave so normalne faze v našem življenju in jih je potrebno premagati. Eden od načinov za premagovanje čustvenih trenutkov je, da se pogovarjamo o tem z osebo, ki ji zaupamo. To je lahko nekdo iz družine ali dober prijatelj, lahko pa je tudi nevtralna in strokovna oseba, kot je na primer KVT psihoterapevt. Kognitivno-vedenjska terapija je relativno visoko strukturirana in natančno orientirana, z dogovorjenimi cilji. Skozi psihoterapijo sicer pridemo do pomembnih uvidov o sebi, svojem obnašanju, svojih občutkih in odnosih z drugimi osebami.

Poudarek na ‘tukaj’ in ‘zdaj’

Po tezah KVT so pravzaprav naše misli in naš ustaljen način razmišljanja odgovorni za niz čustvenih in vedenjskih težav. Zato je glavni cilj KVT, da oseba sprejme aktiven odnos in prevzame kontrolo nad svojimi mislimi, čustvi in vedenjem. V kognitivno-vedenjski terapiji je poudarek na sedanjosti, na tukaj in zdaj, ne gre za ugotavljanje razlogov preteklosti in utemeljevanje naših preteklih izkušenj. Skozi terapijo se učimo vprašati svoje ustaljene vzorce vedenja in mišljenja, ki nas vztrajno privedejo do čustvenega nezadovoljstva. KVT nam pomaga, da se soočimo s svojimi težavami in se naučimo, kako jih uspešno obvladamo. V terapiji se osredotočamo na lastni niz prepričanj (svoj odnos, pričakovanja in osebna pravila), ki je pogosto krut in tog in zato privede do čustvenega trpljenja.

KVT je znanstveno dokazana metoda, ki je posebno učinkovita v zdravljenju čustvenih stanj, kot je podaljšana anksioznost, depresivnost in napadi panike. Cilj psihološkega svetovanja je, da prepoznamo ter zamenjamo negativne in škodljive misli in predpostavke z novimi pozitivnimi in smiselnimi mislimi. Naše misli in čustva so zelo tesno in neločljivo povezane. Da bi živeli pozitivno, toplo in izpolnjeno življenje, morajo biti misli pozitivne. Odnos pacienta in terapevta je enakovreden in skupen. Kot pacient sami izberemo, na katerem problemu želimo delati. KVT terapevt ne bo s čarobno palico rešil naših problemov, ampak nam bo pomagal pri učenju novih, bolj primernih in učinkovitejših oblik razmišljanja, vedenja in čustvenega reagiranja. Takšen nov odnos nam bo omogočil, da najdemo pot do učinkovite rešitve naših trenutnih težav in da zmanjšamo negativna čustva, ki so posledica tega.

Komu je KVT namenjena?

KVT lahko pomaga osebam vseh starosti – otrokom, mladim in odraslim osebam. To, kar je odraslim delo, je otrokom vrtec in kasneje šola. Prav tako se problemi komunikacije v družini enako odražajo na odraslih in otrocih. Psihoterapevtsko delo se lahko usmeri na psihične nadloge in probleme, kot je depresivnost, anksioznost, prisilne misli in ukrepi ali na cel niz nezdravih čustev, kot je bes, tesnoba, krivda, občutek manjvrednosti, usmeri se lahko tudi na neprimerno vedenje, kot je zamujanje, agresivnost, nezdrave prehrambne navade, motnje spanja in druga vedenja, ki negativno vplivajo na naš subjektivni občutek zadovoljstva z življenjem. Osnovni cilj KVT-ja je okrepiti osebo za nove in učinkovitejše načine soočanja z vsakodnevnimi izzivi in tudi s svojimi čustvenimi stanji.

Dinamika terapije

Število srečanj je odvisno od problematike, ki jo posameznik ima in na kateri želi delati, možno je tudi, da bo pacient prišel samo enkrat, in to zato, da bi videl svojo trenutno življenjsko situacijo iz nove perspektive in dobil nekaj osnovnih nasvetov o njegovem osebnem razvoju. Če želimo bolj kakovostno delo na sebi, ki prinaša trajne rezultate, bomo potrebovali več srečanj. V kolikor se odločimo za to možnost, se srečanja odvijajo enkrat tedensko, enkrat na dva tedna ali enkrat mesečno in trajajo eno uro. Ritem obiskov je odvisen od želja in možnosti samega pacienta ter od težav, na katerih želi delati. Krize in problemi so faze v našem življenju in jih je potrebno premagovati. Če se odločimo za KVT, si bomo zagotovili zaupno okolje, v katerem lahko izpostavimo svoje razmere v sodelovanju s terapevtom in s skupnim spoštovanjem poiščemo rešitve za svoje težave.

Ajurveda je izvrstna podpora h konvencionalnemu zdravljenju

Foto: Katarzyna Bialasiewicz / Getty Images Plus via Getty Images