Mame, olajšajte si breme, ki leži na vas

mame

Pritisk sredi morja vsakodnevnih obveznosti je potrebno sprostiti – le tako bomo lahko poskrbeli za svoje duševno zdravje. Obstajajo načini, kako lahko tudi mame odpočijejo svoje misli.

V poprečju v družinah, kjer sta zaposlena oba starša, mame prevzemajo 65 % vseh obveznosti, ki so povezane z otroki. Tako razmerje moči v družini delno temelji tudi na vzorcih obnašanja iz preteklih generacij. Deklice se spodbuja, naj bodo skrbne, pomagajo drugim, koristijo skupnosti. Na drugi strani pa dečke še vedno vzgajamo tako, da jih usmerjamo k uresničevanju lastnih ciljev in prioritet. Ta dediščina je še vedno zelo prisotna in živa v današnji družbi, zato se odslikava tudi v neenakopravni delitvi vlog v družini – ženske še vedno nosijo večji del duševnega bremena. A nekaj vendarle lahko naredimo. To so trije preizkušeni načini za sprostitev uma, ki vam bodo pomagali najti čas za sebe.

Ni treba vsega narediti sami

Mame imajo odličen perspektiven spomin. To pomeni, da nikoli ne pozabijo na stvari, ki jih morajo opraviti. Ugotovljeno je bilo, da možgani takrat, ko so osredotočeni na pomnjenje ciljev in nalog – torej takrat, ko zapisujejo podatke v umsko beležnico, izključijo svojo izvršilno funkcijo. Strokovnjaki tako predlagajo uporabo skupnih digitalnih koledarjev in motivacijskih strategij, ki lahko spodbudijo partnerja in otroke, da začnejo skrbeti za svoje obveznosti in cilje. Tako boste bolj enakovredno razdelili naloge, vaši bližnji bodo pridobili pomembne veščine in samostojnost, učinkovitost pa tudi občutek kompetentnosti. To je formula, ki lahko iz vseh ustvari zmagovalce.

Krajšajte seznam obveznosti

Ne sestavljajte si posebnega seznama dnevnih obveznosti, na katerem so naloge, ki so povezane izključno z družino. Namesto tega si izločite en dan za tisto, čemur bi lahko rekli ‘družinski admin’. Ustvarite mapico v svojem elektronskem nabiralniku, v katerem bodo sporočila iz šole in podobno, v posebno škatlo odlagajte račune, ki se jih boste lotili, ko bo čas zanje. Če boste tako ravnali, bodo možgani zaznali, da je čas za kratek oddih. Pogosto se namreč dogaja, da nas misli na to, kar je še treba postoriti, dobesedno paralizirajo, nismo se več sposobni osredotočati na tisto, kar počnemo v trenutku. Poznamo mali mehanizem v možganih, ki nas razbremeni vznemirljivih misli, za njegovo aktiviranje pa je dovolj že odločitev, kdaj se bomo lotili neprijetne naloge.

Ustvarite več duševnega prostora

Ko postane seznam obveznosti preveč obremenjujoč, se poskusite za kratek čas resetirati. Aerobne aktivnosti so eden najboljših načinov za to, da se v vaši mentalni beležnici ustvari nekaj prostora. Telesne aktivnosti na prostem so odlično orodje za soočanje s stresom, celice, ki izločajo hormon stresa, začnejo na prostem dobivati več kisika. To pa pomaga pri biološkem resetiranju in usmerjanju miselnega procesa v pozitivno smer.

 

Foto: Fizkes / Getty Images Plus via Getty Images