Popolna ustna higiena: Čas je za zdrave dlesni

zdrave dlesni

Oktober in november sta v Sloveniji že tradicionalno v znamenju skrbi za zdravje dlesni ter ozaveščanja, prepoznavanja in preprečevanja parodontalne bolezni. Tako se bodo vseslovenski akciji Zdrave dlesni, ki letos poteka že 19., znova pridružili številni strokovnjaki za ustno zdravje, ki bodo svoje paciente poučili o tem, da je treba poskrbeti za popolno ustno higieno, in kako to najučinkoviteje storijo.

Ustno zdravje ni dobro, če so zdravi le zobje, dlesni pa ne. Zato je akcija Zdrave dlesni že 19. leto zapored opomnik, da je treba poskrbeti tudi za medzobne prostore. To pomeni, da je ob mehki zobni ščetki priporočljivo uporabiti še ustrezne medzobne ščetke, ki bodo nežno, varno in učinkovito odstranile zobne obloge iz medzobnih prostorov. Ti predstavljajo kar 30 % površine zob in dlesni, če ostanejo neočiščeni pa so lahko vir številnih težav: zobne gnilobe, ki je ni moč videti, zadaha in krvavečih dlesni. Med 15. oktobrom in 15. novembrom bodo tudi letos številni strokovnjaki za ustno zdravje svoje paciente poučili o tem, da je treba poskrbeti za popolno ustno higieno, ki je mogoča le, če poskrbimo tako za zobe, kot tudi za dlesni.

Kaj je popolna ustna nega?

Nega medzobnih prostorov je pomemben korak pri vsakodnevni skrbi za ustno zdravje, za ljudi z različnimi oblikami parodontalnega obolenja pa celo nepogrešljiv. Za popolno nego zob in dlesni ter svež dah je ob zobni ščetki priporočljivo uporabiti še medzobne ščetke, ki se lahko varno vstavijo v medzobni prostor, kjer se ščetine popolnoma razprejo ter učinkovito in brez poškodb očistijo dlesen in stranski površini zob.

Kako izbrati in uporabljati medzobne ščetke?

O izbiri ustrezne velikosti medzobnih ščetk bo najbolje svetoval zobozdravnik ali ustni higienik. Če se izbire lotevamo sami, v medzobni prostor najprej poskusimo vstaviti najmanjšo, šele nato večje medzobne ščetke. Ustrezna je največja, ki jo brez večje sile vstavimo v medzobni prostor. S premajhno medzobno ščetko, čiščenje ne bo učinkovito, ker ščetine ne bodo dosegle kritičnih mest v medzobnem prostoru, s preveliko pa lahko z uporabo na silo poškodujemo dlesni.

Tako kot ni vseeno, kakšno zobno ščetko izberete, je tudi pri izbiri medzobnih ščetk dobro, če pozornost namenite:

  • žičnemu jedru: ki naj bo gibljivo, da se prilagodi medzobnemu prostoru, vzdržljivo, da se žička ne lomi, preveri pa tudi, da ne vsebuje alergenega niklja.
  • ščetinam: te naj bodo mehke, goste in dolge, da bo čiščenje varno in učinkovito.

Rokovanje z medzobnimi ščetkami je enostavno, z njimi pa hitro in učinkovito očistimo vse – med zobmi – skrite kotičke.

PODARJAMO

V sodelovanju s podjetjem Curaprox Slovenija podarjamo 5x komplet za zdrave dlesni, ki vsebuje merilno sondo in medzobne ščetke Curaprox CPS.

Sodelujete lahko na naši Facebook strani, s klikom na spodnjo povezavo:

 

Foto: puhhha / Getty Images Plus via Getty Images; PR Curaprox

 

Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na internetu

Veljajo za internetna družbena omrežja Facebook in Instagram revije L&Z (v nadaljevanju profil) in spletno mesto www.revijalz.si (v nadaljevanju spletna stran).

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(1) Organizator nagradne igre je Color Press d.o.o., Kleče 22 E, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

(2) Kadar kot so-organizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade in izvede nagradno žrebanje, organizator pa izvede nagradno igro na svojih Spletnih straneh in/ali Facebook Profilih, kakor določeno v besedilu razpisa posamezne nagradne igre.

(3) V primeru, da nagrade zagotovi poslovni partner organizatorja, ki ne želi sodelovati v vlogi in obveznostih so-organizatorja (v nadaljevanju pokrovitelj), vse aktivnosti tega prevzame organizator.

POGOJI SODELOVANJA
2. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) K nagradni igri lahko pristopijo vsi, vendar morajo za sodelovanje izpolniti določene pogoje (kar je navedeno v sami nagradni igri).

(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom revije in ga Color Press d.o.o ne zaračunava.

(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

strošek dostopa do interneta;

strošek prenosa podatkov z interneta.

(5) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Color Press d.o.o. ali njihovi ožji družinski člani.

(6) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

POTEK NAGRADNE IGRE
3. člen

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na spletni strani in/ali Facebook in/ali Instagram profilu.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
4. člen

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na spletni strani in/ali Facebook in/ali Instagram profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani in/ali Facebook in/ali Instagram profilu.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani in/ali Facebook in/ali Instagram profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;

v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

(4) V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

(5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook in Instagram profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

(6) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook in Instagram profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAGRADE
5. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook in/ali Instagram profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, niso izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD
6. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook in/ali Instagram profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja ali so-organizatorja.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
7. člen

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook ali Instagram profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook ali Instagram profila in ob tem tudi označi (»tag«). V primeru, ko nagradna igra poteka le na spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na svoji spletni strani, kjer nagradna igra tudi poteka.

(3) Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani in/ali Facebook in/ali Instagram profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede so-organizator, bo seznam objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD
8. člen

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator spletne strani in/ali Facebook in/ali Instagram profila.

(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator oz. so-organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec.

Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Pisno soglasje starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9. člen

(1) Organizator Color Press d.o.o kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

(3) V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno obdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

(4) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s posredovanje podatkov so-organizatorju, bo organizator po končani igri vse podatke takih uporabnikov posredoval so-organizatorju. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno obdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

(5) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.

(6) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletni strani organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(7) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);

ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

(8) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi in politiko varstva zasebnosti.

(9) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(10) Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in/ali Facebook in/ali Instagram profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

(11) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook in Instagram skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook in Instagram skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook ali Instagram profilu.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali Facebook in/ali Instagram profilu.

(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov naslovite na elektronski naslov: lz@colorpress.si.