7. april, svetovni dan zdravja: »Zgradimo pravičen in zdrav svet«

svetovni dan zdravja

Letošnji Svetovni dan zdravja je posvečen trenutno najbolj aktualni javnozdravstveni temi. Kako naš svet po covid krizi vrniti v sprejemljive tirnice življenja na način, da bo bolj pravičen za vse. Ter da bomo vsi uživali več zdravja in blaginje, kot posamezniki in kot družba. Povabilo »Zgradimo pravičen in zdrav svet« nas spodbuja k iskanju boljših rešitev za delovanje družbe. In to na način, da bodo boljše za vse, tudi za tiste najbolj ranljive. Pravičnost je ključna.

Neenakosti v zdravju

V letu 2021 bodo pri NIJZ temi neenakosti posvetili več pozornosti, saj je še posebej izpostavljena zaradi covid-19 bolezni in ukrepov za njeno zajezitev. NIJZ se je pri pripravi tretje publikacije o neenakostih v zdravju, ki bo izšla junija 2021, zato povezal z več nacionalnimi inštituti (IER, IRSSV, UMAR, OI). To je omogočilo uporabo multisektorskih kompetenc in prineslo širše razumevanje neenakosti v zdravju in blagostanju. Tudi skozi prizmo političnih ukrepov, ki neenakosti lahko ustvarjajo.

Spremembe, ki si jih želijo

„Letošnji 7. april, svetovni dan zdravja, je vstopna točka v proces bolj intenzivnega posvečanja tematikam neenakosti v zdravju in socialnim neenakostim. Ne le z namenom, da bomo zbirali in spremljali podatke o neenakostih v zdravju, čeprav so le-ti dragocena osnova za razumevanje stanja in prepoznavanje ranljivosti med prebivalci. Prizadevamo si, da bomo znali argumentirati tudi potrebne ukrepe za izboljšanje stanja. Tako s stališča ekonomskih in socialnih, kot tudi okoljskih in ekonomskih determinant zdravja. Želimo si, da bi pomen neenakosti v zdravju pri svojih odločitvah za ukrepe čim bolj upoštevali tudi politični odločevalci v vseh sektorjih. Le-ti s svojimi odločitvami na različnih ravneh vplivajo na bolj ali manj pravične izide v zdravju in blaginji pri posameznih skupinah prebivalcev.“ so zapisali na strani NIJZ.

 

 

Več o svetovnem dnevu zdravja si preberite na strani NIJZ.

Foto: Gearstd / iStock / Getty Images Plus via Getty Images; Vir: NIJZ